EBS във верига магазини KOU-KOU

За изграждане на интегрираната си информационна система ΚΟU•ΚΟU S.A. избра новото Retail решение на Entersoft, заедно с приложенията ERP, CRM и e-Commerce, базирани на единния бизнес софтуер Entersoft Business Suite®. Новата система ще се грижи за общата организация на компанията, както и за централизираното следене и управление на веригата магазини.

Фирма ΚΟU•ΚΟU S.A., със седалище в Солун, е първата по големина верига за продажба на детски играчки и стоки “be-be” в Северна Гърция и втората по големина за цялата страна. Дейността на ΚΟU•ΚΟU е чисто търговска – фирмата разполага с 39 магазина в 27 града, както и със съвременна складова мережа. Целта на ΚΟU•ΚΟU е да разшири клоновата си мрежа и във всички главни градове на Южна Гърция.

От ΚΟU•ΚΟU S.A. споделят, че старата им софтуерна система се е характеризирала с времепоглъщащи процедури за актуализация на данните и същевременно с липса на съществена управленска инфромация.

За да спомогне постигането на високите си цели, ΚΟU•ΚΟU S.A. инвестира в преструктурирането на информационната си система, подсигурявайки интегритет на данните и процедурите и бързина и сигурност при изпълнение на транзакциите. Освен всичко останало системата е гъвкава за експлоатация от потребителите и има възможност за надграждане. Системата предоставя възможност за следене на продажбите по касов апарат, посредством интегрирания Loyalty – CRM модул, затвърждавайки ориентираната към клиента философия на компанията.

Изпълнителният директор на ΚΟU•ΚΟU S.A, г-н Отон Пиларинос, заяви: “Entersoft Business Suite е мощна информационна система – лесна за ползване от потребителите и със забележителни възможности. Системата ще унифицира данните на нашата компанията под обща платформа. Сигурни сме, че сме открили силен съюзник в по-доброто обслужване на клиентите и в оползотворяването на възможностите, които пазарът предлага.”