EBS в Haidemenos S.A.

Haidemenos S.A., най-голямата интегрирана компания за печатни услуги в Гърция, листвана на Атинската фондова борса, внедри продукта Entersoft Business Suite®. Целта на компанията беше да подобри и интегрира процесите на своите търговски, производствен и технически отдели.

Haidemenos S.A. е водеща и постоянно развиваща се компания, която напълно задоволява изискванията на съвременния пазар на печатни услуги. Конкурентното предимство на компанията се фокусира върху клиентското удовлетворение. Компанията предлага висококачествени продукти и услуги, базирани на стандартите ISO 9001:2000 високотехнологичната и структура.

Стратегическата философия на компанията, в чиито център стои клиента, сега се поддържа от приложенията Entersoft Business Suite® и Entersoft CRM®. Авангардните функционални и технически характеристики на софтуера посрещат сложни операции и технологични изисквания. Интегрираният приложен софтуер на Entersoft поддържа отчетност, производствени процедури и изчисляване на себестойност, съгласно Международните Счетоводни Стандарти, внедряване на ISO система, управление на аварии и профилактика за техническия отдел.