Designed by Freepik

Резултатите на Entersoft за 2009 г.

Финансовите резултати на Entersoft SA за 2009 г. отбелязаха ръст, въпреки тежките пазарни условия.

Приходите на Entersoft Group се увеличиха през 2009 г., въпреки трудния икономически климат. Общите приходи за Холдинга възлязоха на 7.228 милиона евро, увеличени с 2% в сравнение с миналата година. Резултатът от стратегията за растеж на компанията беше основаването на две дъщерни фирми в София – България и в Букурещ – Румъния, както и придобиването на Nova Consulting и RetailLink. Тези инвестиции повлияха негативно върху печалбата преди данъци на Холдинга, но се очаква да се отразят положително на резултатите за 2010 г. Печалбата преди данъци възлезе на 1.045 милиона евро, намалена с 33% в сравнение с 2008 г. Въпреки че двете придобивания бяха платени в кеш, ликвидността на Entersoft все още е отлична – ясна индикация за здравословно развиваща се компания.

Общият оборот на Entersoft достигна 6,820 милиона евро, намален с 4%, а печалбата преди облагане възлезе на 1,428 милиона, намалена с 11,5% спрямо 2008 г.

Текущите инвестиции в Българската и Румънската дъщерни фирми, по-нататъшното разширяване на RetailLink и повишените продажби на новите продукти – Retail, CRM и E-Commerceсе се очаква да вдигнат резултата на холдинга.

През 2009 г. компанията увеличи списъка си с клиенти с 320 нови компании – водещи в областта си, като например: Benrubi S.A., Tegopoulos X. K. Publications, Haidemenos SA, NAFTEMPORIKI – P. ATHANASIADIS SA, Euroconsultants SA, ELTA Courier SA, KOY KOY SA, MEDIATEL SA, ALPHA Radio SA, Interjet, ASLANIS HOME (Τogas SA), DOCUSYS SA, ATARI HELLAS, OMIKRON CONTROL, SWEETHEART SA, WIN WIN SA, AKRON MEDICALWARE S.A., FRESH Pastry Shop SA., Vichos Group SA, ENCODE SA, CQS SA, INFOLEX SA, ECOLINE SA, PETRIDIS WATER TECHNOLOGIES SA, Schibsted Classified Media Hellas Ltd и много други.