Tahimetafores ELTA S.A. внедри EBS

Успешно приключи проектът по внедряване на Entersoft Business Suitе в ELTA Courier (Tahimetaphores ELTA S.A.). Желанието на ELTA беше да надгради информационната си системата със съвременно ERP софтуерно приложение, с широки възможности за интегрирана ΜΙS отчетност, с цел оптимизиране и автоматизиране на вътрешните процеси на компанията.

Tahimetaphores ELTA S.A., е дъщерна фирма на Hellenic Post (ELTA), основана през 2001 г. като продължение на традиционната куриерска услуга „От врата – до врата”, съществуваща на Гръцкия пазар от 1987 г. Фирмата е надежден партньор на големи компании, организации и частни клиенти в цялата страна и предлага широка гама от куриерски услуги. ELTA разполага с най – голямата мрежа за куриерски услуги в Гърция – 750 пощенски станции и 20 дъщерни фирми. Постоянният финансов растеж, в съчетание със стратегията за разширяване на мрежата в страната, затвърди Tahimetaphores ELTA S.A. като надежден партньор в сферата на висококачествените куриерски услуги.

Компанията взе решение да замени досегашната си международна ERP система с Entersoft Business Suite, в подкрепа на стратегическите си изисквания за непрекъснат растеж. Това решение за пореден път потвърждава висококачествените стандарти на продуктите и услугите, предлагани от Entersoft. С помощта на Entersoft Business Suite®, ELTA интегрира информационните си потоци и процедури и е в състояние ефективно да координира и следи своите бизнес процеси. В допълнение на гореспоменатото, приложението предлага богата MIS Отчетност и възможност за разширяване и надграждане, съобразно бъдещите нужди на компанията.