ActionAid Hellas

Entersoft активно поддържа дейностите на ActionAid Hellas, в рамките на нейната корпоративна социална отговорност. Компанията надгради своята организационна система с Entersoft Business Suite®. ActionAid Hellas ще се възползва от множеството функционалности на софтуера, за да подобри координацията и финансовите си процеси. Тази стъпка ще допринесе за развитието на стратегията ѝ за борба с бедността и неравенството. Също така посредством новата информационна система, организацията по-лесно ще изпълни ангажимента си за прозрачност, тъй като многократно ще се подобри отчетността към нейните партньори.

ActionAid е международна организация за борба с бедността, чиято цел е да се бори с лошия начин на живот и неравенството по света. Организацията оперира в над 40 държави и работи с локални партньори и с граждани, за да им помогне да отстояват естествените си права за прехрана, подслон, работа, образование, здравеопазване и равенство. ActionAid стартира дейността си в Гърция през 1998 г. Днес над 40.000 гърци подкрепят работата на организацията в 54 много бедни общества и в 16 държави в Африка, Азия и Латинска Америка. Прозрачността и откритата отговорна към акционерите, партньорите, източниците на финансиране и най-вече към бедните, с които ActionAid работи, е основният приоритет на организацията. В допълнение към това финансовата администрация на ActionAid се проверява от вътрешни и външни одитори.

Новата интегрирана информационна система Entersoft Business Suite® ще поддържа организацията в отчитането на разходите по видове дейност, в усъвършенстването на процедурите за бюджетиране и мониторинг, като напълно отговаря на нуждите за отчетност към сътрудниците на организацията. Освен всичко вече казано, ActionAid Hellas планира да оптимизира управлението на операциите и дейностите си, с незаменимата помощ на Entersoft CRM®. Софтуерният продукт беше внедрен от

Платинения Сертифициран Партньор на Entersoft – Sistimata Pliroforikis Alfa S.A.

Господин Андонис Кодзаманидис, Изпълнителният директор на Εntersoft S.A., заяви: «ActionAid не само помага за подобряване на условията на живот на бедните в развиващите се страни, но се възползва от възможностите, които водят до тази промяна. Ние от Еntersoft искаме да сме част от тези усилия, като оптимизираме работата на организацията.»

Господин Герасимос Куварас, Изпълнителен директор на ActionAid Hellas, каза: «Усъвършенстването на процедурата, която осигурява прозрачност на финансовата ни администрация, както и нашата ефективност, са едновременно приоритет и задължение за нас. Благодарим на Entersoft за нейната безценна помощ в усъвършенстването на нашата софтуерна система.»