Calzedonia, Intimissimisi и Tezenis внедриха Entersoft Retail

Calin S.A. притежание на листваната на Алтернативния пазар на Атинската Фондова Борса- ELVE Clothing S.A., избра и внедри Retail софтуeра на Entersoft. Приложението поддръжа операциите на трите независими вериги магазини на компанията – Calzedonia, Intimissimi и Tezenis. Стратегията на компанията беше да подобри и интегрира своите процеси, с цел повишаване на печалбите и по-добра поддръжка на услугите сред своите франчайзополучатели и клиенти.

Calin S.A. е Гръцкият мастер – франчайзодател на Calzedonia S.p.A Italia и е основана през 1999 г., като присъства на пазара от 1994 г. Calin S.A., успешно разширява своите Calzedonia, Intimissimi и Tezenis вериги магазини чрез франчайзинг. В Гърция притежава 24 фирми като Мастер – франчайзодател и има над 90 франчайзополучатели. Компанията осигурява на своите франчайзополучатели непрекъсната поддръжка, като финансово допринася за успеха на мрежата. Част от тази подкрепа е софтуерната система, която компанията използва, за да осъществи връзка между магазините и централните офиси в Италия, с цел презареждане, фактуриране, следене на склада, статистически анализи и т.н.

За да поддържа бързия си растеж, Calin S.A. инвестира в преструктурирането на информационната си система, тъй като предходната система не бе в състояние да покрие изискванията за развитие на компанията. Високите технически и функционални характеристики на Entersoft Retail предоставиха на компанията богата MIS Отчетност, ефективна координация и следене на търговските и финансовите ѝ операции. Интергрираната софтуерна система е гъвкава за потребителите и осигурява по-добра скорост на транзакциите. По настоящем се използва от 64 потребители, като се очаква скоро броят на потребителите да стигне до 150. Entersoft Retail софтуерът предоставя непрекъсната връзка с централните офиси в Италия за следене на стоковата наличност на магазините, поръчки за презареждане, като по този начин оптимизира обслужването и операциите на мрежата.