Designed by Freepik

Финансови резултати

През първата половина на 2010 г. Холдингът Ентерсофт отчете двуцифрен растеж на приходите, печалбата и паричния поток, въпреки неблагоприятния икономически климат. През този период Българската и Румънската дъщерни фирми допринесоха с около 4% за общите приходи на Холдинга.

Непрекъснатият растеж на Ентерсофт основно се дължи на:

  • Разработката и пускането на нови продукти след предвидените инвестиции от излизането на компанията на алтернативния пазар на Атинската Фондова Борса.
  • Пазарната експанзията на компанията в България и Румъния
  • Навлизането на компанията на бързорастящия пазар на услугите, свързани с електронното фактуриране “e-invoicing”, посредством ново – придобитата дъщерна компания Retail Link S.A.

Холдингът и компанията засилиха ликвидността си, като поддържаха нулеви заеми, въпреки инвестициите и придобиванията. Неотдавнашното Общо Събрание на компанията взе решение да одобри облигационен заем от Alpha Bank, в размер на 1,5 милиона Евро. Холдингът ще използва парите, за да подпомогне по-нататъшния растеж чрез придобивания на други фирми. Заемът, заедно със средства от собствения капитал на Entersoft S.A., предоставя възможност на компанията да инвестира до 2,5 милиона Евро в нови придобивки.

Резултатите на Холдинга и Entersoft S.A. за първата половина на 2010 г. са следните:

  • Оборотът на Холдинга достигна 4,224 милиона Евро спрямо 3,802 милиона Евро за миналата година – увеличение с 11,12%
  • Печалбата на Холдинга преди данъчно облагане възлезе на 0.962 милиона Евро спрямо 0.696 милиона Евро за миналата година – увеличение с 38,19%
  • Печалбата на Холдинга след данъчно облагане достигна 0.598 милиона Евро – увеличена с 27,27%, въпреки извънредния данък наложен от Гръцкото правителство и възлизащ на 90.000 Евро за 2009г.
  • Оборотът на Entersoft S.A. възлезе на 3,795 милиона Евро спрямо 3,574 милиона Евро за миналата година – увеличение с 6,19%
  • Печалбата на Entersoft S.A. преди данъчно облагане достигна 0.955 милиона Евро спрямо 0.872 милиона Евро за последната година – увеличение с 9,51%
  • Печалбата на Entersoft S.A. след данъчно облагане възлезе на 0.622 милиона Евро, след извънредния данък печалба наложен от Гръцкото правителство и възлизащ на 88.000 Евро за 2009г.
  • Компанията е с нулеви заеми, а индексът на паричните потоци се подобри до 5,69 спрямо 4,05 за миналата година.

Наскоро Entersoft S.A. беше удостоена с наградата “Партньор на Майкрософт” за 2010 година, заради своето технологично и иновативно лидерство, множеството доволни клиенти, спечелването на редица нови клиенти, както и за цялостния бизнес принос на компанията.