Designed by Freepik

Финансов резултат за 2010 г.

Холдингът Ентерсофт реализира повишаване на приходите през 2010 г., въпреки икономическата криза. Общите приходи на холдинга възлизат на 7 319 млн. евро,с леко увеличениe в сравнение със 7 227 млн. евро през миналата година.

Последователната кредитна политика, прилагана от холдинга доведе до нулево ниво на банковите заеми и ликвидност, възлизаща на повече от 1, 04 милиона евро, осигурявайки здраво предимство пред основните й конкуренти. Коефициента на ликвидност е значително по-добър спрямо 3.5 през миналата година! Стратегията на компанията да запази всички свои служители, загубите от дъщерните дружества в България и Румъния, повишената амортизация на търговска репутация на придобивките от Retail Link и Nova Consulting, допълнителното данъчно облагане, наложено от гръцкото правителство върху печалбата от 2009 г. и някои дребни несъбираеми дългове, повлияха на брутните приходи, които са спаднали с 66% и възлизат на 0,354 милиона Евро срещу 1 046 милиона Евро през миналата година.

През 2010 г. Ентерсофт получи награда от Майкрософт САЩ за Партньор на годината на Майкрософт за Гърция, благодарение на високотехнологичните продукти и водещ дял на гръцкия пазар. Освен това, компанията беше оценена от ICAP Group като една от “най-мощните компаниив Гърция”.

Ентерсофт увеличи портфолиото си от клиенти с важни клиенти, въпреки трудната бизнес среда за технологични информационни инвестиции. “ALFA WOOD” А.Д., “SELMAN” А.Д., “MILLS K SARANTOPOULOS”, “PSICHOGIOS EDITIONS”А.Д.,”VIOMAL” А.Д., “HELLAMCO” А.Д., “GEFSINOUS” А.Д., “VIOKALLIERGITES SITEIAS” А.Д., “THANOPOULOS DIMITRIOS” А.Д., “ARMAOS” А.Д., “GREEK FOOD COOP” А.Д., “VERMA DRUGS” А.Д., “OPTICAL SYKARAS”, “OK Bread”, “SPANOS ULYSSES” А.Д., “DUROPLAST” A.Д. и други се присъединиха към базата данни с клиенти.

През 2011 г. Ентерсофт цели повишаване на приходите и печалбите, извличайки най-доброто от силната си ликвидност, скорошните инвестиции в новипродукти за CRM, електронна търговия, търговия на дребно и мобилни устройства, участие в проекти за цифрова конвергенция на Гръцкото Правителство, непрекъснато разширяване на базата с клиенти и очаквания бизнес ръст на електронното фактуриране чрез дъщерното си дружество Retail Link.