Designed by Freepik

2011 Entersoft Enterprise Solutions

2011 Entersoft Enterprise Solutions, ежегодното събитие на Ентерсофт, състояло се в Атина на 25 Май, пожъна голям успех и бе посетено от забележителен брой присъстващи от голяма величина.

Повече от 400 представители на бизнеса от всички бизнес отрасли на страната присъстваха на събитието 2011 EntersoftEnterpriseSolutions, съставяйки динамична бизнес общност, която имаше възможността да открие: Новите BusinessIntelligence възможности, BIDashboard технология и ролево базиран потребителски интерфейс на EntersoftBusinessSuite® версия 4, която превръща информацията в бизнес постижения.

Съвременни EntersoftMobile® приложения, които “Ви освобождават от ограниченията на офиса”, надхвърлят очакванията за iPad2, iPhone и Windows съвместими устройства.

Интегрирани решения за електронно фактуриране от Retail@LinkS.A. – компания от групата на Ентерсофт. Различни видове решения за електронно фактуриране, отговарящи на различни видове корпоративни нужди, доказващи, че електронното фактуриране не е само правно задължение, а възможност за оптимизиране на работата.

Инфо Куест Технолъджис бяха основният спонсор на събитието, фокусирани върху това как Apple и нейните продукти предоставят иновативни решения за бизнеса. Освен това, дискусията от специалисти на закриването на събитието привлече интереса на публиката и създаде предпоставка творческо мислене относно това как да откриваме нови възможности дори и в сегашните икономически условия. Експертната дискусия се състоя от г-н Г. Артемиу, IT Manager of Tegopoulo sPublicationsS.A., г-н K. Даниилидис, S.A, г-н П. Илиопулос, DIXONSSOUTH – EASTEUROPES.A (KOSTOVOLOS) и г-н Г. Цакнакис, ИТ мениджър на ALFAWOOD – οτ групата на Shelman. Експертите отговориха на журналистически въпроси относно това дали следенето на технологичния и софтуерния напредък е ключов фактор за конкурентоспособността и диференцирането в бизнеса.

Събитието 2011 EntersoftEnterpriseSolutions се проведе под егидата на Общогръцката Асоциация на Износителите и Майкрософт. Основен спонсор беше Инфо Куест Технолъджис. Спонсори на събитието бяха Уотър Хаус Купрс (PWC), МобайлТехнологии АД и Eпсън, а комуникационни спонсори бяха ΝETFAX и Marketing Week.

По време на събитието участниците имаха възможността да посетят щандовете на спонсорите и интерактивно да се запознаят с услугите предлагани от Retail@Link и иновативните приложения на Ентерсофт.