Designed by Freepik

Entersoft S.A. 2011 Финансови Резултати: Растеж в Приходите, Печалбите и Ликвидността

Entersoft реализира подобрения в показателите за печалба, въпреки негативните икономически условия на 2011 г. Още веднъж компанията доказва своята издръжливост по време на кризата и показва готовността си за растеж в момент, когато тези условия се променят.

Инвестициите, които Групата предприема след включването си в Алтернативния Пазар на Атинската Стокова Борса, постигат изключителни резултати. Специално в три от дъщерните дружества на Групата – Retail Link S.A., лидер при решенията за електронно фактуриране, както и дружествата в България и Румъния, се отчита ръст в търговските обороти за 2011 г.

Приходите на Групата достигат 7.362 милиона евро през 2011 г., което е увеличение спрямо 7.318 милиона евро за 2010 г. Постоянната търговска политика на компанията, в допълнение към стабилната кредитна политика, която се прилага, допринасят за поредна година нулеви задължения и допълнителна ликвидност. Тези резултати дават силно конкурентно предимство на компанията пред нейните конкуренти. Печалбите преди и след данъчно облагане постигат значително увеличение, като в същото време групата задържа своя набор от специалисти и високо квалифицирани кадри.

През 2011 г. компанията реализира значителни инвестиции в новия Потребителски Интерфейс и Dashboards технологии, както и в софтуерни приложения за smartphones и таблети. За пореден път Entersoft успява значително да се разграничи на пазара и да подобри технологичните си предимства пред своите конкуренти.

През 2011 г. Entersoft увеличава клиентското си портфолио чрез нови и важни клиенти. Yellow Pages S.A., Raxevsky S.A., PROBANK S.A., Autogrill Hellas, Malamatinas Ε. & Son S.A., GLOBO Group, Cardlink S.A., Rakas Ltd., ECO SUN Ltd., GS1 , Alfa Lamda S.Α., Camelot Ltd., STAGER D. Konstantopoulos S.A., Karina S.A., Hatziprodroumou Bros S.A. (ADAMS SHOES), Olympic Foods S.A., Goldenbrands S.Α., Kontzoglou S.A. и много други. Като допълнение, много нови клиенти са добавени към портфолиото на Retail Link S.A., която предлага своите решения за електронно фактуриране. Такива са Goodyear S.A., Β. Kafkas S.A., Pipelife S.A., HONDOS Center, ALFAWOOD S.A., Lafarge – AGET Group и други.

Като цели за 2012 г. Entersoft си поставя увеличаване на продажбите и печалбата, като се възползва по максимален начин от своята ликвидност, стабилизиране на своя дял на софтуерния пазар, нови проекти чрез Digital Convergence NSRF за частния сектор, растеж чрез своите дъщерни дружества в България и Румъния, което е и в допълнение на очаквания растеж при решенията за електронно фактуриране, предлагани от дъщерната компания Retail Link S.A.