Designed by Freepik

Водеща строителна фирма в Кипър избира Entersoft Business Suite®

LOIS Builders Ltd., една от най-големите строителни компании в Кипър, избра Entersoft Business Suite® с цел да модернизира и интегрира информационните си системи и продължи своето стратегическо развитие.

Entersoft, чрез своята стратегическа програма за подпомагане на клиентите си, предлага широк спектър от продукти и услуги в страните от Югоизточна Европа.

LOIS Builders Ltd. е водеща фирма от строителния бранш в Кипър, с повече от 30 години опит, международно признание и е сертифицирана по ISO 9001-2008.

Новата интегрирана система ще поддържа цялостната организация на LOIS Builders и ще координира и следи всички дейности, свързани с търговското и финансово управление, както и управлението на проекти. Автоматизирането на бизнес процесите ще осигури по-добро придържане към вече установените фирмени процедури, както и по-добро реализиране на различни проекти – от управлението на суровини и ресурси, до финансово управление, бюджетиране и различни видове справки. Системата изцяло ще контролира завършващите фази на проектите, като едновременно с това ще се оптимизира и оперативните разходи.

Софтуерни функционалности като Document Management, Microsoft Outlook integration, SMS gateways и CTI integration, позволяват непрекъснат поток на информация в цялата организация, както и безпроблемна комуникация на фирмата с нейните клиенти и партньори.

“Entersoft Business Suite® е мощен и същевременно много гъвкав бизнес софтуер. За нас той е инструментът, който ще поддържа нашите сложни бизнес операции, което ще ни позволи да постигнем плановете си за растеж в Кипър и други страни“, коментира г-н Michael Lois от Lois Builders Ltd.