Designed by Freepik

Entersoft придобива Alpha Software Solutions

Entersoft обяви най-новата си придобивка – Alpha Software Solutions, след одобрението на Борда на Директорите на 22 януари, 2014 г. Компанията бе придобита за 406,000 €, като първоначалната й капиталова инвестиция беше в размер на 35,000 € със собствен капитал равен на 140,000 € за 30.11.2013 г. По време на настоящата удължена фискална година, която приключва на 31.12.2014 г., оборотът надхвърля 700,000 €, а печалбата преди данъци надхвърля 100,000 €.

Alpha Software Solutions специализира в предлагането на бизнес софтуерни продукти и услуги и до момента на придобиването й е най-големият утвърден партньор на Entersoft в предлагането на софтуерни продукти със седалище в Солун и с клон в Атина. В компанията работят повече от 20 професионалисти с дългогодишен опит в софтуерния бизнес, които обслужват значителен брой клиенти. Сред клиентите на компанията се отличават такива като Tsakiris Mallas SA, Savalas Editions SA, Psichogios Editions SA, Express Publishing SA, Doral SA, Viakar SA, General Chemical Products SA, Greek State Museum of Contemporary Art и повече от 400 средни и малки фирми.

С тази си придобивка Entersoft значително укрепва своя капацитет в предлагането на услуги за своите клиенти, партньори и техните клиенти. От финансова гледна точка, придобиването ще окаже положително въздействие върху приходите на Entersoft за 2014 г.