Designed by Freepik

Нетните приходи на Entersoft Group нарастват с 18% за 2013 г.

Entersoft Group регистрира увеличение на приходите си с 18% през 2013 г. като резултат от инвестиции в бизнеса за мобилни софтуерни приложения, както и от международната си бизнес стратегия. Дъщерните дружества на Entersoft в Румъния и България допринесоха значително за резултатите, отчитайки почти двойно увеличение на приходите спрямо предходната година. В допълнение на положителните резултати можем да отчетем и навлизането на компанията на пазарите в Катар и ОАЕ. Приходите от международната дейност съответстват на 13% от приходите на цялата група, което е добър показател за фирмената стратегия и показва потенциал за разширяване на бизнеса на международно ниво.

Нетната печалба на групата достигна 8,04м €, отчитайки повишение с 18,28% в сравнение с резултатите от 2012 г., а печалбата преди данъци – 1м € – също показва значителен ръст спрямо предходната година. При първоначални 6,22м € сега приходите са се увеличили с 10,44% и печалбата преди данъци – с 1,04м €.

През 2013 г. групата разширява значително своето клиентско портфолио, сключвайки много нови договори – факт, създаващ предпоставка за една дори по-успешна 2014 г. Новите договори на Entersoft са с компании като ASTRAZENECA S.A., L’OREAL S.A., PHARMASWISS S.A., GAP Pharmaceuticals S.A., FREZYDERM, LAVIPHARM S.A., ORPHEE BEINOGLOU S.A., MODA BAGNO S.A., ΜΕGΑ DISPOSABLES S.A., GOLDENBRANDS, FRIGO FOOD, EXIP TRANSPORT S.A., ACHAIA CLAUSS, DROMEAS S.A., PAVLIDIS MARBLES S.A., MOYZENIDIS TRAVEL, ARABATZIS S.A. HELLENIC DOUGH – MICHAIL ARAMPATZIS S.A., MP PHARMA S.A., VIACAR S.A., SAVALAS EDITIONS S.A., ANFARM HELLAS S.A., и много други. През 2014 г. се очаква Entersoft Group да увеличи своя потенциал, поради големия брой на нови проекти, както и поради придобиването на Alpha Software Solutions, обявено през януари 2014 г.

Като резултат от значителното подобрение на рентабилността и добрата кредитна политика, Entersoft Group повиши своята ликвидност, която от своя страна спомага за по-добрата й конкурентоспособност. Бързата ликвидност е със стойност 3,57, докато тази на холдинга е 4,67 – значително над обичайното съотношение.