Designed by Freepik

Нов инвестиционен план за Ентерсофт

Нов инвестиционен план на Ентерсофт

Компанията инвестира в технологични иновации, вертикални пазари и присъствие в чужбина

След 12 години успешно присъствие на пазара за бизнес софтуер, днес Ентерсофт обяви своя инвестиционен план за следващите 3 години. Стратегията на компанията включва три основни цели: бъдещи инвестиции в развитие на нови продукти (R&D), динамичен растеж във вертикалните пазари и засилване на присъствието на компанията на чуждите такива.

За постигане на горепосочените цели общият бюджет за развитие на нови продукти (R&D) за периода 2014 – 2016 г. се очаква да достигне €5 милиона. Затвърдяването на отдела (R&D) е вече в ход с 50% прогнозирано увеличение на персонала. Новите продукти ще бъдат фокусирани върху създаването на добавена стойност, повишаване на конкурентоспособността и осигуряване на потенциал за растеж на международните клиенти на Ентерсофт. По-специално, продукти като Маркетинг CRM, Социален CRM, Мърчендайзинг, Сегментация Анализи, E-Commerce, Warehouse Management System и още. Освен това, за по-голяма гъвкавост, всички основни продукти на компанията ще бъдат предоставяни на място, за Cloud както и за SaaS.

Entersoft R&D до голяма степен е приключил с разработването на новите версии на Entersoft Business Suite release 5. Водещият продукт на компанията има за цел да засили ефективността на своите бизнес клиенти чрез модули, което ще им позволи да работят по-добре и по-ефикасно на чуждите пазари. Планът за развитие на Ентерсофт също е фокусиран върху вертикалните пазари като производствени и транспортни компании, както и частни образователни институции, където с вертикални индустриални решения и продукти, Ентерсофт ще предостави на клиентите добавена стойност, за да се засили тяхната конкурентоспособност и потенциал за международна експанзия.

Креативна екстровертност е основна цел на Ентерсофт от самото й създаване. Освен в Атина, компанията притежава офиси в София и Букурещ и до края на септември 2014 г. се очаква да отвори врати и такъв в Дубай, след две години активно присъствие в региона чрез местни партьори. Трябва да се отбележи, че 13% от общия оборот на групата се добива от дейност на чужди пазари.

Ентерсофт е вписана в Алтернативния инвестиционен пазар на Атинската фондова борса и през последните няколко години придобива компаниите Nova Consulting, Retail Link, Cardisoft and Alpha Software Solutions, за да засили позициите си в сферата на услугите, е-фактурирането, информационните системи за образователни институции и управлението на IT проекти от публичния сектор.