Designed by Freepik

Entersoft Group обяви 31% ръст на приходите през първата половина на 2014 г.

Entersoft Group обяви финансовите си резултати за първата половина на 2014 г. Общите приходи са се увеличили с 31%, в резултат на последните инвестиции на компанията в нови продукти и придобивки, както и дейности в чужбина.

Нетните приходи на групата са в размер на €5.10 милиона – увеличение спрямо същия период на миналата година, а печалбата преди данъци достигна €1.09 милиона, два пъти повече в сравнение с първата половина на 2013 г. Значителното увеличение на приходите се дължи основно на ERP и CRM системите, развитието на нови мобилни приложения, впечатляващия растеж на Retail Link с новите си решения за електронно фактуриране и дейността му в чужбина. Увеличената рентабилност на Ентерсофт, заедно със своята предпазлива кредитна политика, доведе до още по-голяма ликвидност в сравнение с миналата година, което засилва неговото предимство пред останалите конкуренти.

До края на годината се очаква общите приходи на компанията да продължат да се увеличават, което се дължи както на договорените проекти между Entersoft и Cardisoft, така и на придобиването на компанията Alpha Software Solutions, обявено в началото на януари месец тази година.

За по-нататъшното укрепване на растежа си, Ентерсофт обяви €5-милионен инвестиционен план за разработването на нови продукти в рамките на следващите 3 години. Новите продукти ще бъдат фокусирани върху създаването на добавена стойност, повишаване на конкурентоспособността и осигуряване потенциала за растеж на международните клиенти на Ентерсофт, по-специално в области като Маркетинг CRM, Социален CRM, Мърчандайзинг, Сегментация Анализи, системи Warehouse Management (WMS) и др. Освен това всички основни продукти на компанията ще бъдат предоставяни на място, за Cloud, както и SaaS за по-голяма гъвкавост.