Designed by Freepik

Entersoft Mobile установява своето присъствие на научния пазар

Вертикалното решение Pharma на Entersoft, базирано на Entersoft Mobile Sales Force Automation & Entersoft Mobile Merchandising, успешно усилва ефективността на търговските екипи и на медицинските консултанти на научния пазар. В Гърция повече от 350 търговски мениджъри и медицински консултанти от над 20 гръцки и международни компании се възползват от вртикалното решение Pharma Entersoft Mobile.

Научният пазар се отнася до много и разнообразни канали за продажби, аптеки, търговци на едро, супермаркети и др., обхващайки многоизмерни продуктови категории. Вертикалното решение Pharma на Entersoft оптимизира сложните процеси на продажби. От стратегическо планиране до процес на изпълнение на маркетинговите продажби, споделяне на информация с клиентите, чрез предоставяне на интерактивни презентации (e-detail), с цел мърчандайгинг (за аптеки), се прилагат кредитни политики за всеки клиент, както и се предоставят отчети и показатели за оценка на индивидуалното и цялостно представяне на екипите за продажби и медицинските консултанти. Софтуерът позволява повишаване на ефективността на продажбите, подобрява обслужването на клиентите и поддържа своевременното информиране и вземане на решения.

Вертикалното решение Pharma на Entersoft бе избрано заради преките ключови ползи, които постигат значителен брой участници в сектора, като например Costas A. Papaellinas Hellas S.A., PEI.FA.SYN., Frezyderm S.A., GAP S.A., Lavipharm Hellas S.A. (чрез Lavisoft S.A.), L’Oreal Hellas S.A., и PharmaSwiss Hellas S.A. и др.