Designed by Freepik

Дигитални приложения, които подобряват и улесняват гръцкия бизнес износ

Cardisoft S.A. разработи дигитални приложения, които подобряват и улесняват гръцкия износ за Гръцката международна бизнес асоциация

Развитието на информационните системи и софтуерните решения, които засилват конкурентоспособността и компетентността на износа на предприятията, е стратегическа цел на Entersoft Group.

В този контекст, Cardisoft S.A., дъщерно дружество на Entersoft Group, разработи и внедри значителна част от проекта „Изграждане на дигитални приложения за насърчаване на износа на гръцката икономика и гръцките ICT предприятия“ за Гръцката международна бизнес асоциация (SEVE). Проектът има за цел да подкрепя и насърчава интернационализацията на гръцките предприятия със съвременни дигитални приложения и услуги в подкрепа на координираното насърчаване на износителите в чужбина, с приложения като eNewBusinessForum, eExhibition и Newsletters, инструменти за събиране на данни и оценка на експортната готовност (eSelf оценка), както и Business Matching инструменти (ePartenariat, eCongress, VideoConferencing, eInterpreter и Web Video Conferencing), спомагайки за създадаването на реални възможности за бизнес за износителите.

SEVE проведе събитие, на което представи целия проект. Той е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие в рамките на програмата „Дигитална конвергенция 2007-2013“.

Д-р Кариакос Лоуфакис, Президент на SEVE, каза по време на събитието: „Съвременните дигитални приложения допринасят за повишаване на производителността и рентабилността на нашите предприятия, което е абсолютно необходимо в наши дни. Като част от усилията ни да предложим оригиналност на нашите членове, днес ние представяме дигитални приложения, които са разработени от SEVE, за да разширят възможностите Ви за готовност за износ и постигане на по-структуриран и целенасочен подход към методологията на чуждия пазар.“

Г-н К. Димитракополус, мениджър на клона на Entersoft за Северна Гърция, заяви: „Износът и международната ориентация са стратегически императиви за Entersoft Group. По този начин ние разбираме колко е важно за нашите клиенти да се възползват от информационните системи, които не само подкрепят, но и подобряват износа. Ние сме доволни, че чрез този проект, който е разработен от дъщерната ни компания Cardisoft S.A., предоствяме изключителен принос за по-нататъшния износ на гръцките предприятия.“