ISOMAT избра Entersoft Business Suite® за своя информационна система

ISOMAT избра Entersoft Business Suite® за своя информационна система

ISOMAT, една от най-големите компании за строителни химикали и производители на смесени материали в Югоизточна Европа, избра Entersoft Business Suite® за своя централна информационна система, за да се запознае с високите изисквания на бизнеса в Гърция, Румъния, България и Сърбия.

Новата информационна система ще подпомага цялостното организиране и наблюдение на финансовата и търговската дейност, както и управлението на производството на ISOMAT. Интегрираните и автоматизирани операции между отдели и филиали на компанията, ще внедрят софтуера с цел да оптимизират ефективността си. Софтуерът ще бъде използван от 115 потребители. Освен това, консолидираните вътрешнофирмени отчети, в комбинация с Entersoft Business Suite’s advanced MIS и Business Intelligence инструменти, ще улеснят информирането и вземането на решения и ще засили способността на ISOMAT Group да изпълнява своята стратегия за растеж.

ISOMAT е основана през 1980 г. и произвеждайки съвременни строителни материали задоволява високите изисквания на пазара като представя и популяризира високотехнологични продукти на достъпни цени. С два ултра модерни производствени предприятия, в Солун и Белград, четири дъщерни компании на пазарите на Сърбия, Румъния, България и Турция, офиси в Русия и силна мрежа от професионални местни дистрибутори, ISOMAT осъществява международни продажби на повече от 35 страни по света.

Г-н Танос Тиритис, изпълнителен директор на ISOMAT, заяви: “ISOMAT има мултинационално присъствие и се развива непрекъснато. Нашите изисквания от нашия нов бизнес софтуер са особено високи, тъй като искахме да изберем софтуерна система, която ще бъде в състояние да поддържа и развива нашия растеж. Избрахме Entersoft Business Suite, тъй като тя не само отговаря на нуждите на нашата компания в Гърция и в чужбина, но и притежава силнен технологичен аспект, който включва най-добрите практики и впечатляваща информационната система за управление и наблюдение (MIS). Нещо повече, Entersoft има доказан и успешен запис на изпълнението на проекта в близки такива проекти. С тази инвестиция се надяваме да повишим допълнително износа и конкурентоспособността ни. ”