Designed by Freepik

Увеличение на приходите от печалба на Entersoft Group за 2014

Приходите на Entersoft Group са се увеличили с 17% през 2014 г. в резултат на последните му инвестиции в нови продукти, дейности в чужбина и новата придобивка на Alpha софтуерни решения.

Нетните приходи на Групата са в размер на € 9,39 млн., което показва увеличение със 17% в сравнение с 2013 г., а печалбата преди данъци е в размер на € 1,54 млн., което показва увеличение с 57% в сравнение с предходната година. Нетния доход на дружеството се е увеличило с 13% и е в размер на € 7,05 млн., а печалбата преди данъци – в размер на € 1,70 млн. – значително увеличение в сравнение с 2013 г. През 2014 г. Групата увеличава и своя персонал с 35%, създавайки 45 нови работни места.

Въпреки че годината се характеризира с умерени инвестиции, особено в последната четвърт, Entersoft успя да поеме нови проекти за важни нови клиенти, като например: AMVYX SA, EMA SA, HELLENIC SUPPLY, PRODUCTION & CREDIT PARTNERSHIP OF LABORATORY DOCTORS SYN.PE (MEDISYN), MINERVA OILS SA, ALPHA-BETA VASSILOPOULOS, ENA CASH AND CARRY, ASTRAZENECA SA, IEK AKMI (образование), IBS SA, DRAKOULI KOFFI SA, NATIONAL BANK OF GREECE CULTURAL FOUNDATION, ACTELION PHARMACEUTICALS HELLAS SA, BRAVO GREECE SA, PROXIMITY ZZ SA, ISOMAT и много други.

Retail Link е най-бързо развиващиото се дъщерното дружество, с голямо увеличение на приходите и печалбата. Retail Link реализира нови проекти за компании като Coca Cola Co., Dodoni SA, Athenian Brewery, Johnson & Johnson и др. Продажбите в другите страни, показват стабилен напредък и се очаква да продължи да нараства през следващата година, в резултат на създаването на Entersoft Middle East в Дубай.

Както беше обявено през миналото лято, компанията има за цел да засили допълнително своя растеж, като приложи 3-годишен инвестиционен план на стойност € 5 млн. за разработването на нови продукти. Ключовите продукти, засега още в развитие, се съсредоточават върху създаването на добавена стойност, повишаване на конкурентоспособността и увеличаване на потенциала за растеж на международните клиенти на Entersoft. Те ще обхващат области като CRM Маркетинг (Мърчандайзинг, Segmentation Analysis), Системи за управление на склада (WMS) и т.н. Освен това всички основни продукти на компанията ще бъдат предоставяни на място, за Cloud, както и SaaS за по-голяма гъвкавост.