Г-н Ставрос Манегос, R&D Директор на Entersoft, бе избран за Microsoft Регионален Директор

Entersoft с голяма гордост обяви, че г-н Ставрос Манегос, R&D Директор на Entersoft, бе избран за Microsoft Регионален Директор. Прилагането на иновациите заедно със значителни и непрекъснати инвестиции в научноизследователската и развойна дейност, допринесоха за избора на г-н Манегос от Microsoft. Microsoft призна неговите умения и постижения в няколко по-важни области, неговите дълбоки познания в областта на технологиите и IT бизнес решения, както на Microsoft, така и на конкурентите, също така високо бе оценено и неговото водещо присъствие в IT областта, както и способността му да предава своите знания и опит.

Общо 130 специалисти от целия свят участват в програмата на Microsoft „Регионално развитие“, за да помогнат на екипи от Developer и IT Pro общности да спечелят борбата за платформа в тези области. Участието е персонално и е валидно за 2 години, като участниците не са служители на Microsoft и не получават възнаграждение от компанията.

Г-н Манегос спомена: „Опитът, ръководството, стратегията, заедно със своите значителни инвестиции в технологиите, са източниците на знания и стоят в основата на успешните технологични решения на Entersoft. Моето назначаване като Microsoft Регионален Директор ще допринесе за развитието на програмата и с голям ентусиазъм ще работя за това. Сигурен съм, че ще имам възможност да обогатя и разширя познанията си, както от Microsoft, така и от другите RDs, които участват в програмата, паралелно с това ще споделям моите идеи и опит, насочени към развитието на иновативни решения и услуги.“