Entersoft e сертифицирана с ISO 20000 за своята система за управление IT Service

Системаta за управление на процесите IT Service на Entersoft (IT Service Management System) получи международния ISO/IEC 20000-1: 2011 стандарт. Entersoft става една от малкото компании в Гърция, които са акредитирани с този Сертификат.

[image]ISO/IEC 20000-1: 2011 принадлежи към семейството на международните IT стандарти, удостоверяващи, че процесите на управление на IT Service ситемата на дружеството осигуряват най-добрата практика на доставка на услуги. Освен това, удостоверява, че се предвижда продължаване на подобряването на качеството на своите IT услуги и съответно удовлетвореността на клиентите, на базата на ясен комплект от критерии. ISO/IEC 20000-1: 2011 стандарт създава с IT Infrastructure library (ITIL®) една рамка от най-добри практики.

TUV AUSTRIA HELLAS инспектира и акредитира система за управление на IT Service процеси на Entersoft.

Вярна на своите ценности и мисия Entersoft осигурява постоянно иновативни и ефективни Integrated Enterprise приложения заедно с висококачествените услуги на международните стандарти и подкрепата им, за да се гарантира оптимизирана ефективност за своите клиенти.

Г-н A. Kotzamanidis, CEO на Entersoft коментира: “Ние сме задвижвани от качеството! Ние поехме предизвикателството с международните стандарти, международните критерии и международните рейтингови агенции. Не само за да се проверят нашите силни страни, но и да придвижим нашите възможности по-нататък, по обективен начин да станем по-полезни на нашите клиенти и конкурентни на международната сцена, в която ние се стремим и сме направили успешни стъпки.”