Entersoft преминава от Alternative Market към ATHEX Regulated Market.

Компанията влиза в ATHEX Regulated Market чрез публично предлагане на акции с цел да започне нов цикъл на растеж, който ще бъде следващата стъпка във вече успешното 18-годишно развитие.

По време на срещата на 18/2/2020 г. Атинската фондова борса одобри началото на преговори за основния пазар от общо 5 000 000 от обикновените поименни акции на компанията и увеличаването на акционерния капитал, за да постигне тригодишния си инвестиционен план чрез публично предлагане. Срещата завърши на 5/3/2020 г. с постигнато превишаване на покритието 2 пъти и увеличаване на 3.8 милиона евро.

Компанията ще инвестира новите средства в комбинация с отличната си ликвидност главно в придобиване на мажоритарни дялове до пет компании (главно в Гърция и второ в чужбина) със специализиран персонал, ноу-хау и продукти в допълващи сектори към тези на групата и чиято клиентска база са главно МСП и големи компании.

С тези придобивания, както и с новите си продукти и услуги, в които Entersoft инвестира по време на кризата, компанията възнамерява допълнително да засили двуцифрените темпове на растеж, които последователно представя през последните четири години и да популяризира по-агресивно своите продукти и услуги.