Entersoft: Увеличение на приходите и силен ръст на рентабилността за 2020 г.

За поредна година приходите и печалбите на Entersoft Group имаха нарастваща тенденция, въпреки отрицателното въздействие на пандемията върху бизнес инвестициите. 2020 г. беше ключова година за Entersoft Group, тъй като през първите месеци и въпреки неблагоприятните условия, компанията успешно завърши IPO и беше включена в основния пазар на Атинската фондова борса, а в края на годината Entersoft беше включен в общия индекс на цените на ATHEX General Price Index.

Растежът през 2020 г. беше органичен поради много нови важни клиенти във всичките му ключови продукти и услуги (ERP, CRM, WMS, електронно фактуриране, облачни услуги и др.). Освен това компанията беше много активна с придобивания, като завърши през ноември придобиването на ERP дейността на Computer Life, в края на декември придобиването на Optimum, компания със софтуер за логистика, докато през март 2021 г. завърши третото придобиване на Wedia, която е активна в областта на електронната търговия. Тези 3 придобивания не повлияха на резултатите от 2020 г., но ще го направят през 2021 г.

За финансовата 2020 година нетният доход на Групата възлиза на 16,57 милиона евро, увеличава се с приблизително 7,5%, докато печалбите преди данъци нарастват с 47,7% и възлизат на 4,29 милиона евро в сравнение с 2,91 милиона евро през 2019 г. Въпреки вложените пари в придобивания и дивидентът, предоставен през декември 2020 г., групата е увеличила нетните си парични средства до над 7,3 милиона евро, което й позволява постоянно да финансира във нови възможности за растеж както органично, така и чрез нови придобивания

Значителното увеличение на рентабилността се дължи на икономиите от мащаба, създадени от ръста на приходите, но също и с нарастващото значение на новите продукти и услуги на електронното фактуриране на Групата. Ръстът на приходите се основаваше първо на годишния периодичен доход, но също така и на придобиването на нови клиенти като PREMIA PROPERTIES (ex PASAL), AGROTIKOS OIKOS SPYROU, ANTIPOLLUTION, GREEK DOUGH SA, GRANTEX GREEK BRAKES INDUSTRY, MANIATOPOULIKES SA (IDEAL COOPER ПРЕДПРИЯТИЯ ФАРМАЦЕВТИ НА ЗАПАДНА ГЪРЦИЯ, БЕРИ КАФЕ, АСОЦИАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА АПТЕКИ НА KARDITSA, STANTON CHASE, EDPS SA, ЛИЧНИ ГРИЖИ и много други амбициозни компании. В същото време бяха сключени значителни нови споразумения в чужбина с JAPAN TOBACCO INTERNATIONAL (JTI) и UNILEVER както в Румъния, така и в България. Дъщерното дружество Retail-Link SA продължи своя растеж с нови споразумения за EDI и услуги за електронно фактуриране с компании като MYLAN, MILLS PAPAFILI, GILEAD SCIENCES, bp, BARILLA, ELGEKA, YFANTIS, AIR LIQUIDE HELLAS, GENERICS PHARMA.

Ръководството изразява оптимизма си за 2021 г., очаквайки много по-силен растеж, който ще се основава на следното:

  1. Засилен органичен ръст на приходите поради растежа на пазара във всички области на интерес (електронно фактуриране, ERP, софтуер за логистика WMS, електронна търговия и др.)
  2. Приносът на приходите и печалбите от последните придобивания и
  3. По-нататъшното използване на добрата ликвидност на Групата за търсене на допълнителни възможности за придобиване

Въз основа на гореизложеното и продължавайки последователната политика от всички предходни години, Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите дивидент от 0,06 евро на акция, подлежащ на одобрение от годишното общо събрание

Entersoft SA www.entersoft.gr. Entersoft е иновативна ИТ компания, специализирана в разработването на софтуер и предоставянето на бизнес услуги. Компанията има водещи позиции на софтуерния пазар, като предлага интегрирана операционна среда за всички свои продукти, ERP, CRM, Retail, Mobile, WMS & BI, проектирани на най-съвременната NET платформа на Microsoft, на Premises или Cloud, лицензирани или SaaS и показва бърз растеж и качествено разширена клиентела в 37 страни. Притежава мрежа от сертифицирани партньори, регистрирана е на Атинската фондова борса и поддържа дъщерни дружества в България, Румъния, Обединени арабски емирства, както и гръцките компании Optimum, Retail Link и Wedia.