Силен старт – 1-во тримесечие 2021

Атина, 6 май 2021 г.

След успешна година въпреки пандемията Entersoft прави впечатляващ старт през първото тримесечие на 2021 г. със значително увеличение както на приходите, така и на печалбата в сравнение с предходния съответен период. На ниво група приходите възлизат на 6,375 милиона евро в сравнение с 4,192 милиона през съответния период на миналата година, като отчитат ръст от 52,1%. Печалбата преди облагане с данъци на Групата се е удвоила и възлизали на 2 592 милиона евро в сравнение с 1 220 милиона евро през съответния период на миналата година, отчитайки ръст от 112,6%. Резултатите от последните придобивания на Plexis ERP и Optimum са включени за първи път през това тримесечие, докато Wedia е консолидирана само за месец март. Това увеличение идва както от горните придобивания, така и от силния органичен растеж, резултат от отлично представяне при придобиването на нови клиенти за всички продукти и услуги на групата (ERP, CRM, Enterprise Mobility, WMS, електронна търговия, облачни услуги). Тези постижения създават значително натрупване на проекти за непосредствено бъдеще, но също така поставят основата за последващо увеличение на годишните периодични приходи на Групата. Освен това има ръст на периодичните приходи от новата годишна версия, но също така и от абонаментните приходи на Софтуер като услуга (SaaS) и услуги за електронно фактуриране.

Паричните еквиваленти на Групата продължиха да растат и в края на тримесечието възлизаха на приблизително 8,4 милиона евро въпреки плащанията за придобиванията до момента и допълнителния дивидент в края на 2020 г. Групата остава и до днес без заеми. Повишената наличност в брой в комбинация с възможността за опции за заем поражда нови възможности за инвестиции, които ръководството изчислява, че за текущата година може да достигне до 13-15 милиона евро. Следователно същият микс от растеж ще продължи с комбинация от целенасочени придобивания, силен органичен растеж и инвестиции в нови продукти и услуги, с които Entersoft и неговите дъщерни дружества ще увеличат пазарите, на които работят.