Включване в програмата за спонсорирани изследвания на Eurobank Equities

Entersoft с удоволствие съобщава, че се присъединява към програмата за спонсорирани изследвания на Eurobank Equities, подкрепяйки усилията на участниците на пазара да развият модела за изследване на капитала в ерата след MIFID II.

Изследванията, спонсорирани от емитента, набират популярност в международен план през последните години, като насърчават прозрачността на капиталовите пазари и улесняват по-широкото разпространение на информация сред инвеститорите, особено за дружества с малка и средна капитализация.

Докладът на Eurobank Equities представя в детайли бизнес модела на Entersoft като подчертава конкурентните предимства на групата (повтарящи се приходи, мултисекторна експозиция, широко предлагане на продукти), които вероятно ще подкрепят продължаването на стабилните темпове на растеж. Докладът също така преминава през няколко стълба на растеж за широкия софтуерен пазар в Гърция (напр. ниско проникване на CRM/WMS, необходимост от настройки на остарели системи, ускоряване на навлизането на електронното фактуриране), както и значителната възможност, произтичаща от проекти, които ще бъдат финансирани от Фонда за възстановяване.

Докладът, озаглавен „В светско място“, е свободно достъпен на нашия уебсайт, чрез уеб страницата на Eurobank Equities, на платформата Eurobank Trader и на повечето изследователски агрегатори/пазари (Bloomberg, Thomson Reuters, Factset, Capital IQ, ResearchPool, RSRCH борса).