Entersoft създава Център за внедряване и разработка на софтуер в сътрудничество с Университета в Патра

Нова инвестиция на Entersoft, която създава Център за внедряване и разработка на софтуер в Патра в сътрудничество с местния университет. Очаква се през първата фаза да бъдат създадени около 60 нови работни места в региона. Сътрудничеството с Университета в Патра се разширява и на други нива: планирани са съвместни дейности в съществуващи и нови академични програми на Академичната институция, стажове на нейни студенти в области, свързани с дейностите на Entersoft, сътрудничество в изследователски проекти от общ интерес и публикации.

Стратегическият ход на Entersoft е съчетан с високите приоритети, поставени от компанията по отношение на непрекъснатото развитие на авангардни технологии и използването на гръцки инженери и учени. По отношение на технологиите Entersoft интегрира бизнес софтуерни продукти с най-съвременни информационни технологии, така че клиентите му да могат да се насладят на услуги с оптимална производителност.

По отношение на човешките ресурси в Entersoft през 2016 г. са работели 190 души, а до края на 2021 г. надхвърлиха 370, тоест удвои работната си сила. Планът предвижда след 5 години да удвои персонала си. За да отговори на нуждите във време, когато има недостиг на квалифициран ИТ персонал на гръцкия пазар, той използва всички източници за набиране на ръководители с паралелно преквалификация на завършили подобни дисциплини.

Въз основа на този план се предлагат възможности за надграждане и развитие на персонала чрез рамка, която се обновява всяка година. В допълнение той финансира 4 курса за следдипломно обучение за ръководители годишно, като същевременно участва в кампанията Brain Regain и си сътрудничи с организации като ReGeneration. Инвестицията в Патра предлага допълнителна връзка, тъй като развитието на по-близки отношения с гръцките университети спомага за директната комуникация със студентите.