Entersoft: Ръст на приходите, стабилна рентабилност и добра ликвидност през 1-вата половина на 2022 г

Въпреки предизвикателната среда, Entersoft продължава своето динамично развитие, базирано на комбинация от органичен растеж и придобивания. По-конкретно, компанията обявява основните си финансови резултати за първото полугодие на 2022 г., както следва:

  • Приходи €14,6 милиона, в сравнение с €12,6 милиона през първата половина на 2021 г.
  • EBITDA 4,6 милиона евро, в сравнение с 4,4 милиона евро през първата половина на 2021 г
  • Висока ликвидност с парични средства от 16,6 милиона евро и нетни парични средства от 4,3 милиона евро без неизплатени банкови заеми

Половината от ръста на приходите от 16% идва органично, докато другата половина се дължи на придобиванията на LogOn и Bit Software. EBITDA нарасна леко до 4,6 милиона евро в сравнение с 4,4 милиона евро през първото полугодие на 2021 г. Първата половина на 2022 г. отбеляза значителен ръст на приходите във всички групи продукти, с изключително представяне при електронното фактуриране (Retail Link eInvoicing), което регистрира ръст от 31 % в сравнение с първото полугодие на 2021 г., както и в продуктите за логистика и управление на складове, които регистрират ръст от 30% спрямо първото полугодие на 2021 г. През първата половина на тази година видяхме отлагане на инвестиционни решения от компаниите, което отчасти се дължи на предизвикателната макроикономическа сценарий и отчасти към очакваното начало на програми за субсидиране в цифровата трансформация от Механизма за възстановяване и устойчивост и Фонда за политиката на сближаване.

Ръководството оценява, че през следващите тримесечия нашето скорошно придобиване в Румъния и запазването на положителните макроикономически перспективи за гръцката икономика ще формират благоприятни условия за поддържане и ускоряване на нашите темпове на растеж. Освен това вярваме, че очакваното начало на програми за субсидиране в цифровата трансформация от Механизма за възстановяване и устойчивост и Фонда за политика на сближаване ще улесни инвестиционните решения от компаниите.