Olympia Odos избира Entersoft Business Suite

Компанията „Olympia Odos Operation S.A.“, която работи от 2008 г., като пое експлоатацията и поддръжката на пътната ос Елефсис – Коринт – Патра, инвестира в интегрираната софтуерна платформа „Entersoft Business Suite“, за да подобри и автоматизира нейните процеси и експлоатация неговите ресурси, след задълбочена оценка на ERP системите в индустрията.

Целият проект обхваща финансови услуги (общо счетоводство, разходи, финанси, дълготрайни активи и т.н.), процедури за възлагане на обществени поръчки, управление на складове и инвентар, чрез проектиране и внедряване на всички съответни работни процеси, както и генериране на особено взискателни отчети.