Ново придобиване от Entersoft за навлизане на софтуерния пазар за аптеки и интензивна търговия на дребно

Entersoft S.A. обявява подписването на споразумение със SMARTWARE INTERNATIONAL S.A. за закупуване на софтуерните продукти SmartPharmaSys, SmartPharmaSys 360 @cloud, SmartMediSys и SmartMediSys 360 @cloud, насочени към индустрията на здравеопазването и по-специално към аптеките и медицинската общност , както и SmartRetail и SmartRetail 360 @cloud, които са насочени към интензивния пазар на дребно (Хранителни стоки, Супермаркет, Минимаркети и т.н.).
Това е третото придобиване от страна на Entersoft за тази година и поставя началото на новата й дейност на пазара на софтуер за малък и микро бизнес. Досега Entersoft се фокусира основно върху средния и по-големия сегмент на пазара, докато наскоро обяви инвестиции за навлизане в този динамичен нов пазар.
Фармацевтичният сектор, придобит от Entersoft, разполага с модерни облачни решения за всички аптеки и вериги аптеки, докато подсекторът Здраве включва модерни решения за базирано на облак предписване на лекари. С тези решения Entersoft ще допринесе решително за надграждането на остарелите системи на аптеките и лекарите в страната. Облачните решения SmartPharmaSys и SmartMediSys бяха представени на пазара през 2019 г. и оттогава регистрират среден годишен ръст на приходите от 45% на година. В допълнение, придобиването на софтуер за интензивната индустрия за търговия на дребно отваря за Entersoft за първи път супермаркетите, минимаркетите и малките сектори за търговия на дребно, които представляват голям вертикален пазар.
Общите приходи от горното за цялата 2022 г. се очаква да възлизат на приблизително 1,1 милиона евро, увеличени с 44% в сравнение с миналата година, докато печалбата преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) се очаква да бъде около 0,22 милиона евро. За фискалната 2022 година резултатите на Entersoft ще бъдат засегнати само за последните два месеца от годината.
Общата сума беше определена на 1 800 000 евро. В допълнение беше договорено изплащането на бонус за печалба в зависимост от постигането на целите за приходи и рентабилност за 2023 г. Придобиването ще бъде финансирано със собствени средства на Entersoft.
Наред с придобиването на горепосочения софтуер и клиентската база, Entersoft интегрира всички ръководители на Smartware International, заети в разработката на софтуер, както и в дейността на фармацевтичния и здравния сектор, т.е. в продажбите, внедряването и поддръжката.