Entersoft придобива CGSoft и навлиза на пазара на софтуер за управление на имоти и недвижими имоти

Entersoft обявява придобиването на 100% от акциите на “CONTEMPORARY SOFTWARE COMPANY Ltd” (“CGSoft”), установено в Атина. CGSoft е лидер в софтуера за управление на имоти и недвижими имоти в Гърция за средни и големи компании. Неговата клиентска база включва най-големите финансови институции и компании за управление на недвижими имоти в страната, сред които Piraeus Bank, National Bank of Greece, Eurobank, Hellenic Public Properties, ALPHA Real Estate Management and Investments, DoValue, Cepal Hellas, UCI Hellas, CERVED Real Estate Services , Pepper Hellas Asset Management, BMW Austria Bank, GEK TERNA, Imerys и др. Освен това предлага ERP и CRM решения с допълнителна клиентска база от десетки клиенти.

През финансовата 2022 година той генерира приходи от приблизително 1,6 милиона евро и EBITDA от 0,64 милиона евро. Компанията няма неизплатени дългове и към момента на придобиването е имала повече от 0,25 милиона евро в брой.

Цената на придобиването възлиза на 3,5 милиона евро. Освен това Entersoft ще изплати бонус за печалба въз основа на постигането на целите за приходи и рентабилност през следващите две години. Придобиването ще бъде финансирано със собствени средства на Entersoft.

След придобиването персоналът на CGSoft ще се присъедини към групата Entersoft.