Entersoft придобива 62% в стартъп SmartCV

Entersoft обявява, че е подписал Споразумение за 62% мажоритарен дял в компанията “SMARTCV P.C.” („SMARTCV“), със седалище в Атина, с регистрационен номер 152534301000. Тази инвестиция се материализира чрез комбинация от придобиване на акции и капиталова инжекция.

SmartCV е бързо развиваща се компания в областта на софтуера за проследяване на кандидати. Неговото SaaS решение е изключително базирано на облак с абонаментен модел Pay Per Use. За много кратко време компанията добави значителни клиенти към своята клиентска база, като OTE, Cosmote eValue, Autohellas, Saracakis Bros., Olympic Brewery, E.I. Papadopoulos Biscuit Industry, Eurolife FFH, Kafkas, Flexopack, Националният фонд на Гърция, Onassis Group, Blue Star Ferries, EFA Group, Intrakat, Phāea Resorts, H Hotels Collection, Arivia, Unison, Lalizas и др. Софтуерът за проследяване на кандидати претърпя значителен растеж както в международен план, така и в Гърция през последните години, тъй като работодателите търсят решения за ускоряване и пълно дигитализиране на своите процеси по набиране, наемане и адаптиране. Придобиването е част от цялостната стратегия на Entersoft за динамично навлизане на пазара на софтуер за заплати и човешки ресурси с разнообразен продуктов микс. Това ще включва решения за набиране на персонал и управление на таланти, управление на човешките ресурси, внедряване на цифрова работна карта (Ergani), отчитане на работното време и работна заплата.

През 2022 г. SmartCV регистрира приходи от малко под 100 хиляди евро, докато се очаква да удвои приходите си през текущата година. Компанията няма банкови задължения и към момента на придобиването е била в положителна нетна парична позиция.
Договорената цена за 62% от акциите възлиза на 528 хил. евро, от които 390 хил. евро като цена за придобиване на 55,6% от съществуващи партньори, а останалата част като капиталова инжекция в подкрепа на компанията в изпълнението на нейния бизнес план . Освен това, след период от четири години Entersoft ще закупи останалите акции, като ще стане едноличен собственик на компанията. Придобиването ще бъде финансирано със собствени ресурси на Entersoft.

Основателите на компанията ще се присъединят към групата Entersoft и ще продължат да управляват изпълнението на бизнес плана на SmartCV.