Анализ на маржа на брутната печалба

Произход и вариация на брутната печалба във времето в сравнение с вариацията на приходите. Рентабилност за поръчка, за партида, за конкретни артикули на доставчика и т.н.