Какво като сценарии / въздействие върху бюджета и паричния поток

Включване на извънредни провизии за рискове, напр. лоши депозити, извънредни данъци или допълнителни приходи в съвместна прогноза с бюджета на компанията и съответно с тяхното въздействие върху прогнозирания паричен поток.