Капиталова структура, ливъридж и ликвидност KPI

Всички типични финансови показатели за капиталова структура и ликвидност. Конфигурируеми “здравословни” стойности за собствена индустрия и цветен кодиран изглед, базирани на отклонение от “здравословни” стойности.