Онлайн преглед и прогнозиране на бюджета

Онлайн мониторинг на бюджета за продажби, покупки, разходи и инвестиции, анализиран по дейност на бизнес единица. Изчисляване на предвиденото отклонение въз основа на годишния план.