Политика за кредитен контрол

Дизайн – прилагайте процеси на кредитен контрол, базирани на историята на клиента и нивото на надеждност. Многостепенен контрол и ограничения за защита на компанията от рискови транзакции. Процес на одобрение за превишаване на кредитните лимити.