Разходи за косвено финансиране на клиентите

Анализ на финансовото поведение на клиента – Изчисляване на лихви със забавени плащания – възможност за автоматично начисляване на лихва.