Разходи за съставяне на бюджет и онлайн наблюдение

Създавайте бюджети, като използвате правила за дефиниране и разпределение отгоре надолу, за всяка йерархия на разходните центрове – първични и алтернативни сценарии – Онлайн преглед – Превишаване на бюджета.