Топ – най-лошите източници на печалба

Артикули и клиенти с максимална или най-лоша рентабилност, Сравнете брутната печалба от класове артикули, групи, региони на клиенти, бизнес единици и дейности, за месец и година.