Възможност за разработване на допълнителна функционалност (персонализиране)

Системата предоставя няколко инструмента за разработка за допълнително персонализиране от специализиран персонал без участието на Entersoft (екрани, отчети, графични отчети, предотвратяване на грешки на потребителите, актуализации на финансови данни, дизайн на входни екрани, действия, работни потоци, методи за търсене и навигация, напомняния и др.).