Счетоводен процес на съгласуване

Методи и инструменти за потвърждаване на счетоводното съгласуване спрямо вдлъбнатини и / или откриване на вероятни източници на несъответствия.