Възраст и цена на неактивните запаси

Неактивен анализ на възрастта на запасите и текущите разходи. Улесняват вземането на решения за това как да го намалите (напр. Продажба, специални отстъпки при продажба).