Автоматична корекция на количествата за потребление, въз основа на резултатите от преброяването на запасите

Автоматично разпределение на разликите в резултат на физическо преброяване на запасите в (теоретични) консумации, произведени от спецификации.