Налично разпределение на запасите по поръчки на клиенти

Оптимално предложение за поръчка с алгоритми за разпределение въз основа на различни критерии за приоритизиране (напр. Клиент, регион, дата на доставка,% покритие на поръчката и т.н.). Автоматично резервиране на запасите за одобрения план за доставка.