Среден цикъл на продажби

Анализ на цикъла на продажбите за спечелени и загубени възможности за продажби, среден цикъл на продажби на ниво стойност, на бизнес единица, на представител. Вариации на продажбения цикъл за фаза.