Счетоводен баланс и отчет за доходите

Конфигурируем баланс и отчет за доходите, като се използва интегриран компонент на Excel.