Анализ на конкуренцията

Анализ на конкуренцията, тъй като тя се улавя чрез възможности за продажби. Информация за ключови конкуренти, причини за печалба и загуба, анализ на пропуснатите приходи.