Консолидиран изглед на регистъра на търговските лица, независимо от ролята (клиент-доставчик)

Консолидиран изглед на счетоводния (счетоводен) и търговския баланс на търговско лице, независимо от ролята (напр. Клиент-доставчик) и на компанията от групата. Необходима информация за процеса на плащане на баланса.