Консолидация на ВСИЧКИ системи за управление на бизнес процеси

Всички процеси на всички отдели са проектирани според нуждите на всяка потребителска роля. Системите на трети страни са интегрирани в централната система с подходящи автоматизирани потоци от данни или са премахнати. В резултат на това разходите за управление са сведени до минимум.