Степен на задържане на клиентите

Статистически анализ на степента на придобиване на клиенти и степента на задържане на съществуващите клиенти. Сравнение на извънреден труд на средните резултати.